undefined
undefined

Przedsiębiorca odwiedzi o jeden urząd mniej niż dzisiaj

To jedno z ułatwień, które przewiduje przyjęta w piątek (13 maja) przez Sejm nowelizacja ustawy o swobodzie działalności gospodarczej.

Dzisiaj, jeśli przedsiębiorca chce wybrać formę rozliczeń inną niż według skali podatkowej,  musi się pofatygować do

urzędu skarbowego. Od 1 lipca 2011 r., kiedy mają wejść w życie nowe przepisy i jednocześnie ma ruszyć Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej, wybór formy opodatkowania zostanie dokonywany już we wniosku o rejestrację.

– Podczas prac nad projektem doszliśmy do wniosku, że powinno to dotyczyć także decyzji o opodatkowaniu VAT. Ta możliwość zacznie jednak obowiązywać od 1 stycznia 2012 r., gdyż potrzeba czasu na przygotowanie instrumentów technicznych – wyjaśniał poseł Adam Szejnfeld (PO), przewodniczący komisji „Przyjazne państwo".

Skoro ma być „zero okienka", to bez sensu byłoby mnożenie kolejnych urzędów

Nowelizacja ma także odblokować koncepcję „zero okienka", czyli rejestrowanie firmy przez Internet. Już dzisiaj teoretycznie jest to możliwe, ale prawie nikt tego nie robi, gdyż wymaga to posiadania bezpiecznego podpisu elektronicznego. Znowelizowane przepisy dopuszczają skorzystanie z tzw. zaufanego profilu na platformie ePUAP, który niebawem ma zostać uruchomiony.

Na wniosek posła Stanisława Żelichowskiego (PSL) wprowadzono poprawkę dopuszczającą także używanie podpisów, które będą zakodowane w nowych dowodach osobistych.

Posłowie liczą, że z czasem internetowa droga składania wniosków stanie się powszechna. Tym właśnie uzasadnili usunięcie z projektu propozycji rządowej, zgodnie z którą papierowe wnioski można by składać nie tylko w urzędzie gminy, ale także w urzędzie skarbowym. Uznali, że skoro ma być „zero okienka", to bez sensu byłoby mnożenie urzędów, które przyjmowałyby wnioski. Nawet jeśli przedsiębiorca złoży wniosek na papierze, to urzędnicy nadadzą mu formę elektroniczną i w takiej formie zostanie przesłany do GUS czy ZUS.

Przedsiębiorcy będą mogli wpisywać do CEIDG swoich pełnomocników i wskazywać zakres spraw, do jakich są umocowani. Dzięki temu ich kontrahentom łatwiej będzie sprawdzić, czy dana osoba ma np. prawo zawrzeć z nimi umowę.

Doprecyzowano też przepisy dotyczące zawieszania działalności. Przedsiębiorca funkcjonujący w kilku spółkach cywilnych będzie mógł zawieszać działalność tylko w jednej z nich. Dzisiaj nie jest to dopuszczalne. Co więcej, przedsiębiorca wykonujący działalność w różnych formach prawnych będzie mógł zdecydować, że zawiesza ją tylko dla jednej czy kilku z tych form.

źródło: www.rzeczpospolita.pl