undefined
undefined

Przystąpienie do Krajowej Izby Gospodarczej

Dnia 17 stycznia b.r. Pan Włodzimierz Brych - Prezes Sądu Arbitrażowego przy NIG oraz Pani Ania Kuczyńska - Kierownik Biura odbyli spotkanie z Panem Jerzym Markuszewskim - członkiem Prezydium KIG oraz Panem Michałem Konwickim - Dyrektorem Biura Statutowo - Samorządowego KIG. Tematem spotkania było omówienie przystąpienia  Nowotomyskiej Izby Gospodarczej do Krajowej Izby Gospodarczej.