undefined
undefined

PUNKT INFORMACYJNY WRPO 2007 – 2013 W POWIECIE NOWOTOMYSKIM

PUNKT INFORMACYJNY WRPO 2007 – 2013

W POWIECIE NOWOTOMYSKIM

W powiecie nowotomyskim rozpoczął pracę terenowy Punkt informacyjny Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Punkt informacyjny ma umożliwić pozyskanie informacji przez potencjalnych beneficjentów funduszy w ramach WRPO możliwie blisko ich miejsca zamieszkania czy siedziby.


Beneficjenci ubiegający się o środki unijne, otrzymają tu jasną, kompleksową informację i pomoc, m.in.:

  • dowiedzą się, jak skorzystać ze wsparcia finansowego w ramach WRPO na lata 2007-2013;
  • znajdą odpowiedzi na każde pytanie dotyczące WRPO 2007-2013;
  • otrzymają materiały informacyjne poświęcone WRPO 2007-2013, w wersji drukowanej i elektronicznej;
  • poznają tryb i wymagane terminy złożenia wniosku aplikacyjnego oraz dowiedzą się, jakie dokumenty należy do niego dołączyć, by wniosek był kompletny.


Terenowy Punkt informacyjny WRPO 2007-2013 znajduje się w budynku Starostwa Powiatowego w Nowym Tomyślu przy ul. Poznańskiej 33, budynek B, pokój nr 6.


Punkt jest czynny codziennie,w poniedziałki w godz. 8.00 – 16.00,

od wtorku do piątku w godz. 7.30 – 15.30.


Informacji udzielają:

Ewa Fertig,

tel. 061 44 26 676,

e-mail: efertig@nowytomysl.com.pl

Jarosław Zieliński,

tel 061 44 26 796,

e-mail: jzielinski@nowytomysl.com.pl