undefined
undefined

PUP NT nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla bezrobotnych do 30 r. ż.

NABÓR WNIOSKÓW O ZORGANIZOWANIE STAŻU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH DO 30 R. Ż. W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Tomyślu ogłasza nabór wniosków o zorganizowanie stażu dla osób bezrobotnych finansowanych ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego
w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020
,,Aktywizacja osób młodych pozostających bez pracy w powiecie nowotomyskim (IV)".
 
Na staż kierowane będą osoby bezrobotne w wieku 18-29 lat, zarejestrowane w tutejszym urzędzie nie dłużej niż 4 miesiące (dotyczy osób do 25 roku życia), które:
  • nie kształcą się (tj. nie uczestniczą w kształceniu formalnym w trybie stacjonarnym albo zaniedbują obowiązek szkolny lub nauki),
  • nie szkolą się,
  • z ustalonym II profilem pomocy.
 
Projekt skierowany jest przede wszystkim do:
 
  • osób niepełnosprawnych,
  • długotrwale bezrobotnych,
  • osób o niskich kwalifikacjach.
 
Warunkiem zorganizowania stażu jest deklaracja zatrudnienia osoby bezrobotnej bezpośrednio po zakończonym stażu.
 
W przypadku uzyskania przez wnioski takiej samej ilości punktów decydujący jest termin złożenia wnioski (data i godzina).
 
Wnioski będą przyjmowane w dniach od 28.03.2018 r. do 30.03.2018 r.
 
Okres odbywania stażu do 6 miesięcy.
 
Planowany termin rozpoczęcia stażu: maj 2018 r.
 
Projekt realizowany jest zgodnie z zasadami równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasadą równości szans kobiet i mężczyzn.
Załączniki