undefined
undefined

RELACJA Z KONFERENCJI DNIA 28 MARCA 2009 R.

Każdy przedsiębiorca popada czasem w spory ze swoimi kontrahentami i musi podjąć decyzję czy dochodzić swoich praw przed sądem powszechnym narażając się na długotrwały proces czy skorzystać z innej metody  rozstrzygania sporów. O alternatywnych metodach rozstrzygania sporów można było dowiedzieć się więcej podczas III ogólnopolskiej konferencji pt: „Arbitraż i mediacja gospodarcza”, która odbyła się pod patronatem wiceministra gospodarki Adama Schejnfelda oraz starosty nowotomyskiego Andrzeja Wilkońskiego oraz burmistrza Nowego Tomyśla Henryka Helwinga w sobotę 28 marca 2009r. w Nowy Tomyślu. Konferencja została zorganizowana przez Nowotomyska Izbę Gospodarczą, Wyższą Szkołę Pedagogiki i Administracji we współpracy z Polskim Stowarzyszeniem Arbitrażu i Mediacji, Wielkopolska Izba Budownictwa, Zrzeszeniem Prawników Polskich oraz  Europejskie Stowarzyszenie Studentów Prawa ELSA. Zainteresowanie konferencja przeszło najśmielsze oczekiwania organizatorów. W Nowotomyskim Ośrodku kultury zgromadziło się bowiem prawie 360 osób, wśród których  znaleźli się przedsiębiorcy, samorządowcy, pracownicy naukowi uczelni z całej Polski, prawnicy oraz studenci. Trudno się dziwić skoro wśród prelegentów  znaleźli się najwybitniejsi teoretycy i praktycy z dziedziny arbitrażu i mediacji. W trakcie 5 paneli konferencyjnych każdy mógł uzyskać interesujące go informacje. Nie zabrakło także miejsca na dyskusje zarówno na zakończenie każdego panelu jak i w kuluarach.

Prelegenci podkreślali, iż mądre stosowanie przez przedsiębiorców takich metod rozstrzygania sporów jak arbitraż i mediacja może pomóc im zaoszczędzić nie tylko czas ale i  pieniądze. Postępowania te są bowiem co do zasady jednoinstancyjne, a możliwości zaskarżenia zarówno ugody zawartej przed mediatorem jak i orzeczenia sadu polubownego są ograniczone, co znacznie skraca okres pomiędzy. Warto również zauważyć, iż to strony wybierają arbitrów lub mediatorów w swojej sprawie, według własnego uznania, biorąc pod uwagę zarówno wiedzę i kwalifikację takiej osoby oraz jej uczciwość i autorytet. Dzięki temu strony mogą uniknąć konieczności powoływania biegłych w sprawie unikając zbędnych kosztów.

Celem organizatorów konferencji była popularyzacja wiedzy na temat arbitrażu i mediacji i możliwości jej stosowania w sprawach dotyczących podmiotów gospodarczych dlatego można było posłuchać nie tylko o możliwości stosowania mediacji i arbitrażu w sprawach cywilnych ale również w sprawach karnych i administracyjnych

Konferencja stała się również pretekstem  do spotkania dla arbitrów i mediatorów z rożnych stron kraju i wymiany doświadczeń.

Zdjęcia FOTO STUDIO BOGUSZ