undefined
undefined

Relacja z konferencji pt. Współczesne tendencje rozwoju arbitrażu i mediacji w Europie Środkowo – Wschodniej i wybranych krajach Azji

W dniach 15-16 września 2010r. odbyła się w Odessie konferencja pt. Współczesne tendencje rozwoju arbitrażu i mediacji w Europie Środkowo – Wschodniej i wybranych krajach Azji. Była to już kolejna konferencja  zorganizowana przez Sąd Arbitrażowy przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej i Polskie Stowarzyszenie Arbitrażu i Mediacji, tym razem we współpracy z Narodową Odesską Akademią Prawniczą w Odessie. Uczestniczyli w niej prezesi sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych, mediatorzy, arbitrzy, przedsiębiorcy, przedstawiciele izb gospodarczych, prawnicy, przedstawiciele władz krajowych i samorządowych, pracownicy naukowi uniwersytetów przybyli z Europy i Azji. Reprezentowane były takie kraje jak Polska, Ukraina, Łotwa, Rosja, Armenia, Gruzja, Kazachstan, Mołdawia, Rumunia, Bułgaria, Turcja, Dania, Litwa. Konferencja wzbudziła spore zainteresowanie mediów. Patronat honorowy nad konferencją objęli wiceminister Sprawiedliwości Ukrainy Jurij Pritika, Ambasador RP na Ukrainie, Konsul Generalny RP w Odessie i Starosta Nowotomyski.


Celem organizatorów było rozpropagowanie wiedzy na temat arbitrażu i mediacji gospodarczej w poszczególnych krajach oraz przedstawienie aktualnych problemów związanych ze stosowaniem tych metod rozstrzygania sporów. Na konferencji rozmawiano o podstawach prawnych, generalnych zasadach i praktycznych aspektach funkcjonowania sądownictwa polubownego i mediacji oraz wykonalności krajowych i zagranicznych ugód i orzeczeń arbitrażowych w Europie Środkowo Wschodniej i wybranych krajach Azji.


Wśród prelegentów znaleźli się wybitni teoretycy i praktycy z zakresu arbitrażu i mediacji m.in.: Włodzimierz Brych – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, prof. Igor.G .Pobirchenko – honorowy Prezes Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Ukraińskiej Izbie Gospodarczej, Silvy Chernev – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Bułgarskiej Izbie Gospodarczej,  Piotr Nowaczyk – przedstawiciel RP przy ICC w Paryżu,  Armen Voskanyan – Sekretarz Generalny Sądu Arbitrażowego przy Armeńskiej Izbie Gospodarczej, Aleksandra Petrus Schmidt – V-ce Prezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji, prof. O.O. Potserkovnyi z Narodowej Odesskiej Akademii Prawniczej, prof. Maydan Suhleymenov – Prezes Międzynarodowego Arbitrażu z Kazachstanu, Nikoloz Pitskhelauri z wydziału Prawa Uniwersytetu Państwowego Stosunków Gospodarczych z Tbilisi, prof. Ion Buriana z Mołdawskiego Instytutu Stosunków Międzynarodowych w Kiszyniowie, mec. Turan Ramazan z Turcji, dr Robert Cichórz z Zachodniopomorskiej Szkoły Biznesu w Szczecinie, prof. Ergun Özsunay – Prezes Międzynarodowego Stowarzyszenia Nauk Prawniczych z Turcji, Rostom Guntaishvili – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo Handlowej Adżarskiej Republiki Autonomicznej w Gruzji, Peter Nielsen – Prezes Skandynawsko – Polskiej Izby Przemysłowo Handlowej, Anna Cusmir z Kancelarii Schoenherr z Bukaresztu, Michaił Trusov – Prezes Sądu Arbitrażowego Północnego Okręgu Federalnego z Rosji, Roman Kowal – Prezes Ukraińskiego Centrum Zgody z Kijowa,  Irena Kalinskaja z Kancelarii Prawnej z Kijowa, George Nedelecu – mediator z Braila Rumunia, Lelde Kapina – mediator z Łotwy, Inna Tereschenko – Przewodnicząca Rady Dyrektorów Odesskiej Grupy Mediacji.


W trakcie konferencji oprócz wystąpień zaproszonych gości nie zabrakło także miejsca na dyskusje, które z uwagi na ograniczone ramy czasowe toczyły się również w kuluarach. Większość uczestników podkreślała, iż konferencja stała się doskonałą okazją do spotkania i wymiany doświadczeń dla arbitrów i mediatorów z różnych krajów.


Efektem spotkania w Odessie było powołanie Forum Współpracy ADR, którego celem będzie propagowanie arbitrażu i mediacji w krajach sygnatariuszach porozumienia. Realizacja tych zadań następować będzie min  poprzez organizacje konferencji i innych podobnych działań, wymianę doświadczeń i informacji, wspólne wydawnictwa i badania. Deklarację współpracy podpisali przedstawiciele z 10 krajów.  Zaznaczyć należy, że Forum jest otwarte dla wszystkich, którzy chcą podjąć współpracę i realizować wyznaczone przez założycieli cele.

 

Oprac. Włodzimierz Brych

Prezes Sądu Arbitrażowego

przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej