undefined
undefined

Spotkania w ramach Klubu Asa Biznesu

Szanowni Państwo,
 
chcielibyśmy Państwa poinformować, iż w ramach projektu „As Biznesu” (współpraca
z Wielkopolską Izbą Przemysłowo - Handlową w Poznaniu) mamy możliwość zorganizowania spotkań eksperckich dla przedsiębiorców na temat praktycznych aspektów
i rozwiązań dot. społecznej odpowiedzialności biznesu.
Proponujemy Państwu konsultacje z ekspertami w dziedzinie CSR w jednym z poniższych obszarów:
      · CSR jako element budowania zaangażowania pracowników . Jak to zrealizować?
      · Jak planować odpowiedzialne zaangażowanie społeczne firmy pod kątem osiągania wymiernych efektów?
      · Zasady skutecznego i efektywnego wolontariatu pracowniczego. Ja to zrobić? - dobre praktyki.
      · Budowanie platformy współpracy z instytucjami publicznymi (szkoły, szpitale itp.) oraz organizacjami pozarządowymi (stowarzyszenia, fundacje, kluby itp.). Jak osiągnąć korzyści ze współpracy?
      · Po co mówić i pisać o CSR oraz jak osiągać dzięki temu korzyści? Skuteczne komunikowanie.
      · Budowanie strategii CSR spójnej ze strategią biznesową. Jak włączać CSR w działania
i budować przewagę konkurencyjną?
Jeżeli zatem są Państwo zainteresowani taką formą pomocy możemy zorganizować dla Państwa Firmy kameralne spotkanie doradcze z ekspertem-praktykiem w obszarze przez Państwa wskazanym, tak aby było wprost odpowiedzią na Państwa potrzeby. Spotkanie jest bezpłatne. Możemy je zaaranżować w Państwa Firmie lub zaproponować inne miejsce,
w terminie dla Państwa dogodnym.
W załączeniu przesyłamy ankietę do wypełnienia ,która jest podstawą do dalszych działań.
Prosimy o jak najszybsze odesłanie załączonej ankiety.
W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Biurem NIG.