undefined
undefined

Spotkanie informacyjne dotyczące WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007 – 2013 (WRPO)

SZANOWNI PAŃSTWO !

Serdecznie zapraszamy na bezpłatne spotkanie informacyjne dotyczące WIELKOPOLSKIEGO REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO NA LATA 2007 – 2013 (WRPO), w szczególności PRIORYTETU I: Konkurencyjność Przedsiębiorstw:

· działania 1.1. Rozwój Mikroprzedsiębiorstw

· działania 1.2. Wsparcie rozwoju MSP

· działania 1.5. Wzmocnienie instytucjonalnego otoczenia biznesu

· działania 1.7. Rozwój sieci kooperacji.


Spotkanie to odbędzie się 13 listopada 2007, w godz. 11.00 – 14.00, w Sali Sesyjnej Nowotomyskiego Ośrodka Kultury,
ul. Tysiąclecia 3.


Powyższe zagadnienia omówi Pani Jadwiga Twardowska – główny specjalista Departamentu Gospodarki Urzędu Marszałkowskiego.


Bardzo prosimy o potwierdzanie udziału w spotkaniu telefonicznie ( pod nr 061 44 20 185) lub droga mailową ( a.kuczynska@nig.org.pl, w.marcinkowska@nig.org) do poniedziałku 12 listopada.