undefined
undefined

Spotkanie informacyjne Działanie 6.1 "Paszport do eksportu"

Szanowni Państwo
WARP Sp. z o. o. jako RIF w woj. wielkopolskim oraz PARP zapraszają na bezpłatne spotkanie informacyjne poświęcone Działaniu 6.1 „Paszport do eksportu", które odbędzie się 9 lipca w Poznaniu (World Trade Center, ul. Bukowska 12 (teren MTP), sala konferencyjna nr 112, I piętro)

Tematykąspotkania będą następujące zagadnienia:
• cele działania 6.1 PO IG
• podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie;
• na co można uzyskać dofinansowanie i w jakiej wysokości;
• wydatki kwalifikowane;
• procedura aplikacyjna;
• kryteria oceny wniosków;
Uwaga !

Informujemy, iżzgłoszenia do udziału w spotkaniu przyjmowane będą do dnia
5 lipca 2013 r. do godziny 12:00