undefined
undefined

Spotkanie kończące projekt "Rozwój usług dla MSP poprzez utworzenie sieci OWP w Wielkopolsce"

Dnia 21 grudnia b.r. na zaproszenie Agencji Rozwoju Regionalnego S.A. w Koninie Kierownik Biura Anna Kuczyńska wzięła udział w spotkaniu zamykającym realizację projektu "Rozwój usług dla MSP poprzez utworzenie sieci OWP w Wielkopolsce". W trakcie spotkania nastąpiło przekazanie ośrodkom biorącym udział w projekcie urządzeń biurowych, które zostały zakupione przez ARR w Koninie z udziałem środków finansowych z Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw Poddziałanie 1.1.2.

Nowotomyska Izba Gospodarcza otrzymała następujące wyposażenie:
- notebook Compaq nc 6320

-
oprogramowanie

MS Office 2003 Professional PL

MS Project 2003 Standard PL

CorelDRAW X3 PL

Nod32 PL


- konferencyjny zestaw nagłośnieniowy


Łączna wartośc ww. sprzętu wynosi 16.827,46 zł.