undefined
undefined

Spotkanie subregionalne przedstawicieli Instytucji Wsparcia z subregionu leszczyńskiego w ramach projektu "Utworzenie i rozwój Wielkopolskiej Sieci Innowacji"

Dnia 18 grudnia b.r. odbyło się spotkanie subregionalne przedstawicieli Instytucji Wsparcia z subregionu leszczyńskiego w ramach projektu "Utworzenie i rozwój Wielkopolskiej Sieci Innowacji".  Spotkanie miało miejsce w Regionalnej Izbie Przemysłowo - Handlowej w Lesznie.  Jednym z prelegentów był również Pan Włodzimierz Brych  - Prezes Sądu Arbitrażowego przy NIG z tematem  "Rozstrzyganie sporów przez Sądy Polubowne oraz sposoby ściągania należności".