undefined
undefined

Spotkanie w ramach partnerstwa Zielony Rynek Pracy „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie wielkopolskim”

11 października br. w Aesculap Akadamii odbyło się spotkanie z przedstawicielami Wielkopolskiej Izby Przemysłowo-Handlowej w ramach partnerstwa Zielony Rynek Pracy „Praca wysokiej jakości na zielonym rynku pracy w województwie wielkopolskim”.
 
Podczas spotkania został omówiony główny cel projektu: „Wypracowanie strategii w zakresie tworzenia miejsc pracy wysokiej jakości w sektorze zielonej gospodarki w woj. wielkopolskim” oraz poszczególne cele planu działań lokalnych w ramach Partnerstwa Zachodniej Wielkopolski.