undefined
undefined

Spotkanie w Wielkopolskiej Izbie Rzemieślniczej w Poznaniu

W dniu 22 stycznia br w siedzibie Wielkopolskiej Izby Rzemieślniczej w Poznaniu odbyło się spotkanie informacyjne związane z funkcjonowaniem
sądu arbitrażowego .W spotkaniu uczestniczyli Prezes Sądu Włodzimierz Brych , Z-ca Przesa Kazimierz Bryłka i arbiter Mec. Krzysztof Dorna
oraz członkowie cechów cukierników , piekarzy i ciastkarzy , cechu rzeżników i cechu drzewnego.