undefined
undefined

Spotkanie z delegacją przedstawicieli Powiatu Borszczow na Ukrainie

Dnia 22 marca w biurze Nowotomyskiej Izby Gospodarczej odbyło się spotkanie przedstawicieli NIG z delegacją powiatu Borszczow z Ukrainy, goszczącego w ubiegłym tygodniu na terenie powiatu nowotomyskiego. Izbę odwiedził m.in starosta powiatu Borsczczow Ivan Czepeciuk. Gości podjął Prezes Zarządu NIG - Ryszard Nowaczkiewicz wraz przedstawicielami firm należącymi do NIG. Po przedstawieniu historii i działalności Nowotomyskiej Izby Gospodarczej przez Pana Prezesa, głos zabrał pan Włodzimierz Brych, Prezes Sądu Arbitrażowego przy NIG. Przybliżył on działalnośc Sądu oraz wyraził chęc bliższej współpracy z reprezentowanym powiatem ukraińskim, przekazał też list intencyjny w tej sprawie na ręce pana Starosty Czepeciuka. W dalszej części spotkania dyskutowano m.in o warunkach prowadzenia działalności gospodarczej i funkcjonowaniu firm na Ukrainie i w Polsce. Rozważono także możliwość nawiązania kontaktów gospodarczych pomiędzy firmami z obu państw, a szczególnie z partnerskich powiatów.
Goście mieli również okazję przyjrzec się bliżej funkcjonowaniu firmy "Aesculap Chifa" Sp. z o.o. podczas spotkania z jej Prezesem Panem Ryszardem Nowaczkiewiczem oraz podczas zwiedzania zakładu.