undefined
undefined

Spotkanie z przedsiębiorcami Gminy Zbąszyń

Dnia 23 lutego b.r. korzystając z gościnności pana Tomasza Kurasińskiego - Burmistrza Zbąszynia, władze NIG spotkały się z przedsiębiorcami Gminy Zbąszyń. Początki działalności NIG przedstawił Prezes Zarządu – Ryszard Nowaczkiewicz, możliwości korzystania ze szkoleń oraz projektów realizowanych przez NIG nakreśliła Kierownik Biura – Anna Kuczyńska, a zasady polubownego rozstrzygania sporów przez przedsiębiorców wyjaśnił Prezes Sądu Arbitrażowego NIG – Włodzimierz Brych.