undefined
undefined

Spotkanie z przedsiębiorcami gminy Lwówek

Dnia 20 marca b.r. korzystając z gościnności pana Piotra Długosza - Burmistrza Lwówka, władze NIG spotkały się z przedsiębiorcami Gminy Lwówek. Początki działalności NIG przedstawił Prezes Zarządu – Ryszard Nowaczkiewicz, możliwości korzystania ze szkoleń oraz projektów realizowanych przez NIG nakreśliła Kierownik Biura – Anna Kuczyńska, a zasady polubownego rozstrzygania sporów przez przedsiębiorców wyjaśnił Prezes Sądu Arbitrażowego NIG – Włodzimierz Brych.