undefined
undefined

Spotkanie z Senatorem Janem Filipem Libickim

23 sierpnia w siedzibie Aesculap Akademii Nowotomyska Izba Gospodarcza zorganizowała spotkanie członków zarządu z Senatorem RP Janem F. Libickim. Tematem wizyty była „Działalność ustawodawcza Senatu RP - aktualne wybrane zagadnienia społeczne i gospodarcze”.

Uczestnicy dyskutowali m.in. o tym co zrobić, by zwłaszcza małe firmy, jak najlepiej poradziły sobie z wieszczonym, nadchodzącym kryzysem.

Pan Senator pogratulował Zarządowi tak prężnie działającej instytucji otoczenia biznesu oraz zadeklarował chęć kontynuacji spotkań jak  i pomoc przy wszelkich inicjatywach podejmowanych przez naszą Izbę.