undefined
undefined

Spotkanie z Wiceministrem Gospodarki Panem Adamem Szejnfeldem

Dnia 5 lipca b.r. w siedzibie Nowotomyskiej Izby Gospodarczej gościliśmy Wiceministra Gospodarki Pana Adama Szejnfelda.
Podczas spotkania z nowotomyskim środowiskiem gospodarczym Pan Minister poinformował o wprowadzonych zmianach w
ustawie o swobodzie działalności gospodarczej, ustawie o rachunkowości, ordynacji podatkowej oraz ustawie o partnerstwie
publiczno - prywatnym jak również przedstawił zasadę jednego okienka przy zakładaniu działalności gospodarczej.

Przedstawiciele lokalnego biznesu podnieśli następujące kwestie:
- sprawa wypłaty zasiłku przez pracodawcę w okresie 33 dni chorobowego,
- kwestia budowy dróg i autostrad,
- problem ustawy o zamówieniach publicznych,
- centralizacja ksiąg wieczystych,
- niedostateczna egzekucja istniejącego prawa przez instytucje państwowe.

Minister  Szejnfeld pogratulował Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej bardzo rozbudowanej działalności na rzecz przedsiębiorstw oraz osiągnięć na niwie sądownictwa arbitrażowego.