undefined
undefined

Stowarzyszenie KOLD informuje

Uwaga potencjalni wnioskodawcy


Informujemy, że na początku maja będziemy przyjmowali wnioski o dofinansowanie z wszystkich działań, a więc mikroprzedsiębiorstwa, różnicowanie działalności nierolniczej, odnowa i rozwój wsi, małe projekty. Prosimy o przygotowywanie wniosków i korzystanie z punktów doradczych. W miesiącu kwietniu planujemy szkolenia we wszystkich gminach obszaru KOLD na temat naboru wniosków. Zachęcamy do śledzenia informacji na naszej stronie internetowej.