undefined
undefined

Szkolenia dla beneficjentów WRPO

Informujemy, iż tak jak to miało miejsce w listopadzie ubiegłego roku Nowotomyska Izba Gospodarcza planuje zorganizować dla grupy mikro, małych i średnich przedsiębiorstw bezpłatne szkolenie z Wielkopolskiego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013.
Szkolenia prowadzić będą specjaliści Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego. Omówione zostanie uszczegółowienie WRPO, wzory wniosków o dofinansowanie oraz kryteria oceny projektów.
O terminie i szczegółowym programie poinformujemy Państwa na naszej stronie internetowej, drogą mailową lub listownie.