undefined
undefined

Szkolenia dot. ubezpieczeń społecznych

W dniach 22-23 maja 2007r. Nowotomyska Izba Gospodarcza przy współpracy z Oddziałem ZUS w Poznaniu zorganizowała szkolenia nt.
1.
PRAWA I OBOWIĄZKI PŁATNIKÓW SKŁADEK - OSÓB PROWADZĄCYCH POZAROLNICZĄ DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ - 22.05.2007
- 21 uczestników
2
. KOREKTA DOKUMENTÓW SKŁADANYCH DO ZAKŁADU UBEZPIECZEŃ SPOŁECZNYCH - 23.05.2007 - 31 uczestników

Osoby zainteresowane kolejnymi szkoleniami z zakresu ubezpieczeń społecznych prosimy o kontakt z biurem NIG.