undefined
undefined

Szkolenia informatyczne

Szanowni Państwo,

Nowotomyska Izba Gospodarcza nawiązała współpracę z firmą Altkom Akademia S.A. w celu poszerzenia swojej oferty szkoleniowej,
szczególnie z zakresu obsługi programów pakietu biurowego Microsoft Office.
Firma Altkom od 15 lat tworzy standardy polskiego rynku edukacji informatycznej. Altkom Akademia to dzieś największa organizacja
edukacji informatycznej i biznesowej w Polsce. Dnia 1 czerwca 2005 r. zawarta została umowa pomiędzy Altkom Akademia S.A.
a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu szkoleniowego pod tytułem " Program Wspierania Wykorzystania
Narzędzi i Metodyk Informatycznych w Przedsiębiorstwie". Umożliwia to przedsiębiorcom i ich pracownikom skorzystanie z szerokiej
gamy szkoleń informatycznych oraz z zakresu zarządzania projektami na bardzo atrakcyjnych warunkach. Dofinansowanie
udziału w szkoleniu wynosi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw - 80 %, natomiast dla dużych - 60 %.

Uczestnikami szkoleń mogą być:
* przedsiębiorcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
* pracownicy ww. przedsiębiorców,
z wykluczeniem przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorstw, które pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się
w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego. Warunkiem udzielenia wsparcia jest zawarcie umowy
szkoleniowej (wraz załącznikami) pomiędzy Altkom Akademia S.A., a przedsiębiorcą uczestniczącym w szkoleniu lub delegującym
pracowników na to szkolenie.

W ramach realizacji Umowy szkoleniowej zawartej pomiędzy Altkom Akademia S.A., a przedsiębiorcą uczestniczącym w szkoleniu lub
delegującym pracowników na szkolenie, Altkom Akademia S.A zapewni:

* wykwalifikowanego instruktora do przeprowadzenia Szkolenia,
* profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe,
* dostosowany do potrzeb i umiejętności uczestników program Szkolenia,
* przeprowadzenie testów związanych ze Szkoleniem (przed oraz po
Szkoleniu),
* certyfikat oraz zaświadczenie każdemu uczestnikowi, który ukończy
Szkolenie
* dostępu do szkoleń e-learningowych w zakresie objętym programem
Szkolenia przez 3 miesiące od zakończenia Szkolenia.
* wspomaganie procesu nauczania przez instruktora (mentoring) podczas
Szkoleń e-learningowych oraz
po ich zakończeniu,
* pomieszczenie niezbędne do przeprowadzenia Szkolenia,
* samodzielne stanowisko komputerowe o konfiguracji zgodnej z wymogami
Szkolenia każdemu uczestnikowi Szkolenia,
* wyżywienie podczas Szkolenia każdemu uczestnikowi Szkolenia (obiad
oraz ciepłe i zimne napoje)


TEMATY SZKOLEŃ

EX02(MS Exel-siła i wydajność w codziennej pracy) 01-02 października
WD01(MS Word-pierwsze kroki) 03-04 października
OU01(MS Outlook-zarządzanie pocztą elektroniczną, kontaktami oraz czasem
pracy) 05 października

EX02(MS Exel-siła i wydajność w codziennej pracy) 08-09 października
WD01(MS Word-pierwsze kroki) 10-11 października
OU02(MS Outlook-organizacja pracy biura) 12 października

WD02 (MS Word-przegląd narzędzi zaawansowanych) 15-16 października
EX03a (MS Exel-przegląd narzędzi zaawansowanych) 17-19 października

WD02 (MS Word-przegląd narzędzi zaawansowanych) 22-23 października
EX03a (MS Exel-przegląd narzędzi zaawansowanych) 24-26 października

W związku z powyższymi terminami proponujemy Państwu następujące ścieżki
edukacyjne:
- Ścieżka 1 - Microsoft Excel od podstaw do narzędzi zaawansowanych (5
dni szkoleniowych)

- Ścieżka 2 - Microsoft Excel od podstaw do narzędzi zaawansowanych (5
dni szkoleniowych)

- Ścieżka 3 - Microsoft Excel i Word od podstaw do narzędzi
zaawansowanych (9 dni szkoleniowych)

- Outlook – jako dodatek do każdej ścieżki (2 dni szkoleniowe)

Koszt udziału jednej osoby w poszczególnych ścieżkach edukacyjnych w
zależności od wielkości dofinansowania kształtuje się następująco:

Ścieżka 1
80% 454,33 zł
60% 908,67 zł

Ścieżka 2
80% 359,98 zł
60% 719,96 zł

Ścieżka 3
80% 814,31 zł
60% 1628,63 zł

Outlook
80% 194 zł
60% 387,98 zł

Oczywiście od podanych sum można uzyskać refundację 7/8 dziennego
faktycznego wynagrodzenia pracownika.

Zapraszamy Państwa do zapoznania się z programami (plik w załączeniu) oraz proponowanymi terminami szkoleń.
W przypadku zainteresowania prosimy o zgłoszenia uczestników drogą mailową na adres a.kuczynska@nig.org.pl,
w.marcinkowska@nig.org.pl lub telefonicznie pod nr tel. 061 44 20 185.

programy_szkolen.pdf