undefined
undefined

Szkolenia z zakresu prawidłowej realizacji projektu oraz wypełniania wniosku o płatność - 7,12,14 lipca br.

Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, zaprasza do udziału w szkoleniach dla beneficjentów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013 pt.: Prawidłowa realizacja projektu WRPO oraz Prawidłowa realizacja projektu WRPO i wypełnianie wniosku o płatność.


Szkolenie ma charakter warsztatowy i skierowane jest do beneficjentów Działania: 1.1, 1.2, 1.4 (wyłącznie dla tych beneficjentów, którzy nie mają obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) i 1.6 (wyłącznie dla tych, którzy realizują projekt inwestycyjny i nie mają obowiązku stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych) WRPO – dnia 12 lipca br., oraz dla beneficjentów projektów infrastrukturalnych – Priorytety II, IV, V i VI WRPO i oraz Działań 1.4 i 1.6 WRPO (wyłącznie dla tych beneficjentów, którzy mają obowiązek stosowania ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych – w dniach 7 i 14 lipca br.

W szkoleniu winni wziąć udział pracownicy bezpośrednio zaangażowani w realizację projektu (pracownicy merytoryczni). Uczestnicy winni przygotować się do udziału w szkoleniu (rozważyć sposób realizacji projektu zebrać pytania i wątpliwości związane z realizowanym przez nich projektem).

Szkolenie odbywać się będzie w następujących terminach: Prawidłowa realizacja projektu i wypełnianie wniosku o płatność 12 lipca br. – sala seminaryjna (dla beneficjentów Działań 1.1, 1.2, 1.4 i 1.6 WRPO) oraz Prawidłowa realizacja projektu 7 lipca br. i 14 lipca br. – sala seminaryjna (dla beneficjentów projektów infrastrukturalnych – Priorytety II, IV, V i VI WRPO oraz Działania 1.4 i 1.6), w World Trade Center, ul. Bukowska 12, sala seminaryjna (I p.), Poznań.

Ilość miejsc jest ograniczona, a zatem decyduje kolejność zgłoszeń! Należy wypełnić formularz on line (proszę wypełnić wszystkie pola i kliknąć „wyślij”). Przy zgłoszeniu należy podać numer wniosku o dofinansowanie.   

Szkolenie jest bezpłatne, ponieważ w całości finansowane jest ze środków Unii Europejskiej z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Pomocy Technicznej WRPO.

Załączniki (2)Program szkolenia - Prawidłowa realizacja projektu, 7 i 14 lipca br.pdf

Program szkolenia - Prawidłowa realizacja projektu i wypełnianie wniosku o płatność ,12 lipca br.pdf

Formularz on-line:

Prawidłowa realizacja projektu i wypełnianie wniosku o płatność, 12 lipca 2010 r.

Formularz on-line:

Prawidłowa realizacja projektu, 7 lipca 2010 r.

Formularz on-line:

Prawidłowa realizacja projektu, 14 lipca 2010 r.