undefined
undefined

Szkolenie ASERTYWNOŚĆ W ŻYCIU ZAWODOWYM

Dnia 29 września b.r. odbyło się szkolenie ASERTYWNOŚĆ W ŻYCIU ZAWODOWYM. Współorganizatorem szkolenia była Polska Fundacja Przedsiębiorczości.
Uczestnicy szkolenia zapoznali się z takimi zagadnieniami:
- co to jest asertywność,
- budowanie postawy asertywnej,
- asertywność w miejscu pracy.

   

Wszystkich zainteresowanych BEZPŁATNYMI szkoleniami organizowanymi razem z Polską Fundacją Przedsiębiorczości serdecznie zapraszamy. Lista szkoleń poniżej.
 1. ABC Przedsiębiorczości, czyli jak założyć małą firmę
 2. Przygotowanie Biznes planu
 3. Przepływy pieniężne czyli jak zaplanować i utrzymać płynność finansową firmy
 4. Finansowanie działalności mikro, małych i średnich firm z funduszy strukturalnych UE 2007-2013
 5. Biznes plan dla przedsięwzięć inwestycyjnych realizowanych w ramach Unii Europejskiej
 6. Zarządzanie projektami
 7. Zmiany podatkowe w MSP w 2008 roku
 8. Księgowość w MSP
 9. Jakość obsługi klienta
 10. Negocjacje w biznesie
 11. Budowanie wizerunku firmy
 12. Zarządzanie zasobami ludzkimi
 13. Skuteczne motywowanie pracowników
 14. Bazowe kompetencje menedżerskie
 15. Dotacje w świetle polskiego prawa podatkowego
 16. BHP dla MSP
 17. Rekrutacja i selekcja kadr
 18. Stres i wypalenie zawodowe
 19. Asertywność w życiu zawodowym
 20. Plan marketingowy w praktyce
 21. Szkolenie dla mikroprzedsiębiorstw - Program Rozwoju Obszarów Wiejskich
 22. Zarządzanie pracownikami w sytuacji zmiany
 23. Zarządzanie różnymi typami osobowości
 24. Wdrażanie projektów innowacyjnych z wykorzystaniem funduszy strukturalnych Unii Europejskiej