undefined
undefined

Szkolenie dla nowych uczestników Projektu KIGNET

W dniach 29-30 stycznia b.r. Krajowa Izba Gospodarcza  organizowała szkolenie dla nowych uczestników projektu KIGNET. Szkolenie miało na celu wdrożenie nowoprzyjętych pracowników projektu KIGNET w tryb i procedury  obowiązujące w projekcie. Ze strony Nowotomyskiej Izby Gospodarczej w spotkaniu udział wzięły Anna Kuczyńska oraz Wioletta Marcinkowska.