undefined
undefined

Szkolenie dla osób ropoczynających działalnośc gospodarczą


W dniach 20 - 28 listopada 2006 r. odbyło się w Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej szkolenie dla osób zainteresowanych rozpoczęciem działalności gospodarczej. W szkoleniu finansowanym z Funduszu Pracy oraz z Europejskiego Funduszu Społecznego wzięło udział 10 osób. Tematem spotkania były administracyjno - prawne aspekty prowadzenia działalności gospodarczej, podstawy księgowości, marketingu oraz możliwości uzyskania dofinansowania na rozwój działalności.