undefined
undefined

Szkolenie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą "KURS PRZEDSIęBIORCZOśCI"

W dniach 24-30 maja b.r. Nowotomyska Izba Gospodarcza zorganizowała szkolenie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W szkoleniu wzięło udział 9 osób, które uzyskały informacje nt. administracyjno - prawno - księgowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania dofinansowania działalności.