undefined
undefined

Szkolenie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą "Kurs przedsiębiorczości"

W dniach 09-13 lipca b.r. Nowotomyska Izba Gospodarcza zorganizowała szkolenie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. W szkoleniu wzięło udział 13 osób, które uzyskały informacje nt. administracyjno - prawno - księgowych aspektów prowadzenia działalności gospodarczej oraz możliwości uzyskania dofinansowania działalności.