undefined
undefined

Szkolenie dla osób rozpoczynajacych działalność gospodarczą

W dniach 9 - 13 czerwca 2008 r. Nowotomyska Izba Gospodarcza realizowała na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy szkolenie dla osób rozpoczynających działalność gospodarczą. 18 uczestników szkolenia zapoznało się z administracyjno - prawno - księgowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej.