undefined
undefined

Szkolenie PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA

W dniu 25 września b.r. w biurze NIG odbyło się szkolenie PIERWSZA POMOC PRZEDMEDYCZNA. Podczas zajęć teoretycznych i praktycznych 15 uczestników zapoznało się z następującymi kwestiami:
- reanimacja i transport poszkodowanego,
- opatrywanie ran i pomoc doraźna,
- oparzenia,
- porażenia prądem elektrycznym,
- zatrucia chemiczne,
- ogólne zasady udzielania pierwszej pomocy.