undefined
undefined

Unia wspiera zakładających własną firmę

Nawet 2 mln euro w ciągu pięciu lat będzie mógł otrzymać każdy, kto zdecyduje się otworzyć własne przedsiębiorstwo

29 sierpnia wchodzi w życie rozporządzenie Komisji Europejskiej uznające niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 traktatu (DzUrz UE nr L 214 z 9 sierpnia 2008 r.).

Na nowym rozporządzeniu mogą zyskać przede wszystkim osoby kreatywne. Nawet na 2 mln euro w ciągu pierwszych pięciu lat działalności mogą liczyć ci, którzy założą nowe przedsiębiorstwo. Wydając własne środki, m.in. na wynajem maszyn, opłaty za media, koszty amortyzacji i zatrudnienia pracowników, będą mogli otrzymać refundację 35 proc. tych wydatków w ciągu pierwszych trzech lat działalności i 25 proc. w ciągu dwóch następnych.

Dotacja na opiekunkę

Jeżeli przedsiębiorcą będzie kobieta, może dodatkowo do kosztów zaliczyć te związane z opieką nad dzieckiem. W tym wypadku jednak zwrot obejmie tylko 15 proc.

Z kolei o wsparcie w wysokości 1,5 mln euro będą mogły ubiegać się młode, innowacyjne firmy, czyli takie, które działają na rynku nie dłużej niż sześć lat i udokumentują, że inwestowały w badania i rozwój.

Ponadto rozporządzenie zezwala na udzielanie pomocy m.in. na: ochronę środowiska, doradztwo, udział w targach, zatrudnienie (w tym na tymczasowe zatrudnienie wysoko wykwalifikowanego personelu). – Zwłaszcza ochrona środowiska została potraktowana bardzo poważnie – wskazuje Artur Bartoszewicz, ekspert ds. funduszy unijnych Europejskiego Centrum Consultingu. – Przedsiębiorcy będą mieli wiele możliwości uzyskania wsparcia na dostosowanie firm do zaostrzających się wymogów środowiskowych.

Mniej dla średnich i dużych

Na nowych regułach mniej zyskają (bądź wręcz stracą) przedsiębiorstwa duże i średnie. Dla pierwszych wprowadzono dodatkowy wymóg tzw. efektu zachęty. To znaczy, że przed otrzymaniem pomocy będą musiały precyzyjnie wykazać, że bez takiego wsparcia w ogóle nie zrealizowałyby planowanej inwestycji albo jej zakres byłby dużo skromniejszy. Ponadto największe i średnie firmy uzyskają mniejsze dofinansowanie na szkolenia oraz badania w porównaniu z obecnymi (o 10 pkt procentowych). Jednocześnie, jak wskazuje Beata Tylman, menedżer zespołu dotacji i ulg inwestycyjnych Deloitte, zwiększono dopuszczalną pomoc na szkolenia z miliona do 2 mln euro na firmę.

Będą porządki

Rozporządzenie daje czas do końca roku na dostosowanie prawa krajowego do nowych reguł. Pomoc na dotychczasowych zasadach może być kontynuowana do 31 grudnia. Po tym terminie już się jej udzielać zgodnie z nowym rozporządzeniem. Dlatego czekają nas nowelizacje co najmniej kilku ustaw i rozporządzeń regulujących pomoc publiczną w Polsce.

Warto zaznaczyć, że nowe rozporządzenie wprowadza porządek w kwestiach udzielania pomocy publicznej, czyli dozwolonego finansowania przedsiębiorstw. Do tej pory wsparcie na badania i rozwój, pomoc na szkolenia, doradztwo, udział w targach, inwestycje były oddzielnie uregulowane w kilku unijnych aktach prawnych. Teraz będzie można je znaleźć w jednym dokumencie.

– To spore ułatwienie dla wszystkich beneficjentów – podkreśla Beata Tylman.

 

źródło: www.rzeczpospolita.pl