undefined
undefined

Unijne wsparcie dla ambitnych pracowników

Ruszył program operacyjny „Kapitał ludzki”. Uruchomione zostały pierwsze wybrane projekty pilotażowe, na razie tylko w województwie podkarpackim.

Już na przełomie października i listopada zostaną jednak ogłoszone konkursy w kolejnych województwach. Zapowiedziały to już m.in. województwa: dolnośląskie, podlaskie i warmińsko-mazurskie.

Ministerstwo Rozwoju Regionalnego w pierwszej kolejności postanowiło uruchomić następujące projekty:

- poddziałanie 6.1.1 Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia na regionalnym rynku pracy,

- poddziałanie 8.1.1 Wspieranie rozwoju kwalifikacji zawodowych i doradztwo dla przedsiębiorstw,

- działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich.

Choć nie są one bezpośrednio skierowane do przedsiębiorców, z pewnością skorzystają oni na ich wprowadzeniu. Dwa z wybranych działań są nastawione na rynek pracy i poprawę tzw. jakości zasobów ludzkich. Natomiast konkurs związany z poddziałaniem 8.1.1 bezpośrednio przyczyni się do podniesienia kwalifikacji i umiejętności pracowników. Chociaż i tutaj beneficjentem bezpośrednim nie są przedsiębiorcy.

Program rozpoczęty w województwie podkarpackim koncentruje się przede wszystkim na wsparciu adresowanym do osób pozostających bez pracy (6.1.1). Wojewódzki Urząd Pracy w Rzeszowie poszukuje już chętnych do wzięcia udziału w warsztatach oraz szkoleniach z zakresu technik aktywnego poszukiwania pracy. Osoby wchodzące i powracające na rynek pracy mogą liczyć na wsparcie doradcze. Z kolei na obszarach wiejskich realizowane będą projekty przyczyniające się do pobudzania świadomości i aktywności w obszarze kształcenia oraz szkolenia mieszkańców gmin wiejskich, wiejsko-miejskich oraz miast do 25 tys. mieszkańców (9.5). Na realizację tego projektu urząd dysponuje kwotą miliona zł, która pochodzi z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa.

Bezpośrednio dla przedsiębiorców najistotniejsze znaczenie może mieć poddziałanie 8.1.1. Mogą bowiem zachęcać swoich pracowników do skorzystania z programu nastawionego na poprawę poziomu ich wykształcenia. W perspektywie będzie to oznaczać dla przedsiębiorstwa otwarcie się na nowe możliwości.

Zgodnie z założeniami konkursów pilotażowych wsparcie adresowane będzie do osób aktywnych zawodowo, które jednocześnie ukończyły 45. rok życia i mają co najwyżej średnie wykształcenie. Ponadto z własnej inicjatywy zainteresowane są nabyciem nowych bądź uzupełnieniem lub też podwyższeniem kwalifikacji i umiejętności. Jeżeli jednak spełniają powyższe kryteria, nic nie stoi na przeszkodzie, żeby sami pracodawcy zachęcali ich do udziału w tych programach.

Program jest bardzo atrakcyjny, gdyż urząd dysponuje kwotą 10 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa, którą wyda na ten cel w najbliższym czasie.

Szczegółowe informacje dotyczące rozpoczęcia naboru do konkursów pilotażowych można znaleźć na stronie internetowej Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Rzeszowie (www. wup-rzeszow.pl). Można je uzyskać również na stronie urzędu marszałkowskiego (www.wrota.podkarpackie.pl). Informacji w sprawie uruchomienia pilotażowych programów w pozostałych województwach należy szukać na stronach internetowych tych województw.


Michał Kołtuniak

źródło: www.rzeczpospolita.pl