undefined
undefined

Uszczegółowienie Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego - wersja 1.4

W związku z dodatkowymi uwagami z Ministerstwa Rozwoju Regionalnego związanymi głównie z pomocą publiczną oraz z ustaleniami Komitetu Monitorującego Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013 zaszła konieczność zmiany niektórych zapisów Szczegółowego opisu priorytetów WRPO 2007-2013.

W załączniku wyszczególniony został zakres zmian względem poprzedniej wersji dokumentu (1.3). Poniżej znajduje się również aktualny tekst Uszczegółowienia WRPO (wersja 1.4).


Szczegolowy_opi_priorytetow_WRPO_na_lata_2007_-_2013_wersja_1.4.pdf


Zakres_zmian_uszczegolowenia_WRPO_wzgledem_poprzedniej_wersji_dokumnetu_(1.3).pdf


Informacja ze strony: www.wrpo.wielkopolskie.pl