undefined
undefined

Uszczegółowienie WRPO - wersja 3.5

W dniu 20 sierpnia 2009 roku  Zarząd Województwa Wielkopolskiego przyjął Uchwałą nr 2988/2009, kolejną wersję Szczegółowego opisu priorytetów Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 (wersja 3.5 dokumentu).

więcej informacji