undefined
undefined

Walne Zgromadzenie Nowotomyskiej Izby Gospodarczej.

26 kwietnia, w Restauracji MIRAŻ, w Nowym Tomyślu, odbyło się Walne Zgromadzenie Nowotomyskiej Izby Gospodarczej. Zgromadzenie to miało charakter wyjątkowy, gdyż od utworzenia Izby minęły cztery lata, co zgodnie ze statutem oznacza zakończenie kadencji Zarządu Izby, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego. Dlatego też na spotkaniu odbyły się wybory. Zebranie stało się także okazją do zrealizowania inicjatywy utworzenia przy Izbie Sądu Arbitrażowego.

Obecny prezes Zarządu, pan Ryszard Nowaczkiewicz, rozpoczął od powitania oraz kilku słów podsumowania i podziękowań, wszystkim, którzy przyczynili się do powstania Izby, i przez ostanie cztery lata aktywnie ją wspierali.

Prowadzeniem i sprawnym przebiegiem zebrania zajął się pan Kazimierz Bryłka, który nie pierwszy już raz przewodniczył zebraniom Izby.
Zgodnie z zaplanowanym porządkiem obrad, przedstawiono sprawozdania z pracy Zarządu Izby, z działalności Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego.
W związku z planowanym utworzeniem w ramach Izby Gospodarczej – Sądu Koleżeńskiego, uchwalono zmiany w statucie Izby, umożliwiające działanie tej struktury.

Na prezesa Sądu Arbitrażowego jednogłośnie wybrano pana Włodzimierza Brycha, inicjatora tego przedsięwzięcia. W skład kolegium Sądu, weszli: Kazimierz Bryłka, Jacek Kaczmarek, Anna Kuczyńska. Te osoby będą nadzorować pracę organizacji.

Zgłoszone kandydatury do Zarządu, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego przegłosowano tajnie. W skład 15 osobowego Zarządu Izby Gospodarczej weszli: Zbigniew Baranowski ( Piekarnie – Cukiernia, Lwówek), Krzysztof Górny ( Styl 3, Zbąszyń), Stanisław Hała ( Anirol, Paproć), Stefan Karjewski ( Komopal Opalenica), Tomasz Kuczyński ( Ubezpieczenia, Nowy Tomyśl), Halina Kurcewicz ( Drukarnia, Sękowo), Zenon Łodyga ( Cech Rzemiosł, Zbąszyń), Zbigniew Markowski ( Dombud, Nowy Tomyśl), Barbara Napierała ( Rolvet, Lwówek), Jolanta Niewiedział ( Bilans Serwis, Nowy Tomyśl), Ryszard Nowaczkiewicz (Aesculap Chifa, Nowy Tomysl), Waldemar Pięta ( Instalator, Nowy Tomyśl), Stanisław Ring ( Zakład Malarsko – Tapeciarki, Nowy Tomyśl), Andrzej Szeszuła (Drogopal, Opalenica), Robert Świtalski ( Bank BPH, Nowy Tomyśl).

Trzyosobowy Sąd Koleżeński tworzą: Kazimierz Bryłka ( GS Kuślin), Henryk Wojciechowski (GS Opalenica), Elżbieta Zawadzka ( Top Tomyśl).
Natomiast Komisję Rewizyjną utworzyli: Mieczysław Michalczak ( Prima, Nowy Tomyśl), Przemysław Nowaczyk ( Rolna Spółdzielnia Ogrodniczo – Pszczelarska, Nowy Tomyśl), Mirosława Patora ( Zakład Tokarstwa w drewnie, Nowy Tomyśl).

Po zakończeniu części oficjalnej, dyskutowano na temat dokonań i przyszłości Izby. Omawiano propozycje i plany przyszłych działań. Ożywione rozmowy toczyły się w miłej atmosferze i przy słodkim poczęstunku.