undefined
undefined

Wchodzi w życie JEREMIE - nowy system wsparcia sektora MSP ze środków UE

21 lipca 2009 roku w siedzibie Banku Gospodarstwa Krajowego w Warszawie została podpisana umowa pomiędzy Zarządem Województwa Wielkopolskiego a Bankiem Gospodarstwa Krajowego o finansowanie Funduszu Powierniczego JEREMIE. Zarząd Województwa reprezentował Pan Leszek Wojtasiak – Wicemarszałek Województwa Wielkopolskiego. Dzięki podpisaniu umowy Wielkopolska jako pierwsze polskie województwo rozpoczęło wdrażanie instrumentu finansowego JEREMIE – „Wspólne Europejskie Zasoby dla Małych i Średnich Przedsiębiorców”. JEREMIE jest inicjatywą Komisji Europejskiej i Europejskiego Funduszu Inwestycyjnego, funkcjonującą w ramach Funduszy Strukturalnych UE na lata 2007 - 2013.

Jako nowy mechanizm pozadotacyjny JEREMIE umożliwi województwu wielkopolskiemu wykorzystanie części funduszy strukturalnych na wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw poprzez udzielanie poręczeń i pożyczek w ramach Funduszu Powierniczego, którego Menadżerem został Bank Gospodarstwa Krajowego. Środki alokacji zasilające Fundusz Powierniczy wynoszą wyrażoną w złotych polskich równowartość 60 mln euro.

Specyfika JEREMIE polega na odejściu od tradycyjnego dotacyjnego instrumentu wsparcia na rzecz odnawialnego (rewolwingowego) mechanizmu dofinansowania Pośredników Finansowych oraz wsparcia na kolejnym szczeblu MSP. Dzięki temu zwiększy się absorpcja środków unijnych na rzecz rozwoju MSP w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

System zakłada wyłonienie Menedżera Funduszu Powierniczego, który w oparciu o Strategię Inwestycyjną, zawiera umowy z Pośrednikami Finansowymi (m.in. funduszami pożyczkowymi i poręczowymi), uruchamia dla nich zwrotne finansowanie oraz zajmuje się aktualizacją ich biznesplanów i monitorowaniem wyników przez nich osiąganych. Środki udostępnione przez Menadżera Funduszu Powierniczego tym instytucjom finansowym zostaną następnie wykorzystane do dofinansowania rozwoju MSP.

Wdrożenie inicjatywy JEREMIE w Wielkopolsce pozwoli na osiągnięcie efektów ekonomiczno-gospodarczych na terenie całego województwa, w szczególności:
-    zwiększenia absorpcji i efektywniejszego wykorzystania funduszy unijnych w ramach wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013;
-    dofinansowaniu i wsparciu rozwoju MSP za pomocą zwrotnych instrumentów finansowych;
-    wzrostu aktywności oraz wzmocnienia bazy kapitałowej funduszy pożyczkowych i poręczeniowych oraz spopularyzowaniu tego sposobu zabezpieczenia transakcji pożyczkowych;
-    wzrostu współpracy pomiędzy funduszami poręczeniowymi, pożyczkowymi i bankami.