undefined
undefined

Wielkopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007-2013

Na stronach Wielkopolskiego Urzędu Marszałkowskiego umieszczona została nowa wersja Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego.


Pliki do ściągnięcia na stronach:

Nowa wersja 6.0 z dnia 13 lipca 2007 roku po II turach negocjacji z KE.


Prognoza oddziaływania na środowisko Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 - 2013 (wersja końcowa, uwzględniająca wyniki konsultacji społecznych oraz uwagi KE)