undefined
undefined

Wkrótce konkurs dla przedsiębiorców w ramach działania 1.2

Informujemy, iż na przełomie lutego i marca br. zostanie ogłoszony konkurs w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007 – 2013, w Priorytecie I Konkurencyjność przedsiębiorstw dla Działania 1.2. „Wsparcie rozwoju MSP”.

W konkursie planowane jest uruchomienie naboru w dwóch schematach I i III.

Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu zostaną podane w Regulaminie i pozostałej dokumentacji konkursowej. Informacje znajdziecie Państwo na stronie WRPO: www.wrpo.wielkopolskie.pl