undefined
undefined

Wkrótce konkurs dla przedsiębiorców w ramach działania 1.2

Poniżej informacja Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu odnośnie programu WRPO działanie 1.2


Informujemy, iż rozpoczęcie naboru wniosków o dofinansowanie dla Działania 1.2 Wsparcie rozwoju MSP planowane jest na dzień 16 marca 2012 roku.

Przewidywana alokacja w Konkursie wynosi 14 000 000,00 EUR.

Szczegółowe informacje na temat warunków konkursu zostaną podane w Regulaminie i pozostałej dokumentacji konkursowej.

Ostateczną decyzję co do terminu Konkursu i wysokości alokacji podejmie Zarząd Województwa Wielkopolskiego.