undefined
undefined

Wręczenie odznaczeń Zasłużony dla Rozwoju Powiatu

W dniu 06.07.2011 w Starostwie w Nowym Tomyślu odbyło się wręczenie odznaczeń Zasłużony dla Rozwoju Powiatu Nowotomyskiego.  W uroczystości oprócz odznaczonych brali udział Przewodniczący Rady Powiatu Zbigniew Markowski, Starosta Nowotomyski Andrzej Wilkoński, Prezes Nowotomyskiej Izby Gospodarczej Ryszard Nowaczkiewicz.  Honorowe tytuły przyznano uchwałą Rady Powiatu Nowotomyskiego, a otrzymały je następujące osoby: prof. Feliks Zedler – członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego, Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu,
Piotr Nowaczyk – światowej sławy arbiter, przedstawiciel Polski przy ICC w Paryżu, Włodzimierz Brych – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej. Tytuł ten przyznano także prof. Igorowi Pobirchenko – Honorowemu Prezesowi Międzynarodowego Sądu Arbitrażowego przy Izbie Przemysłowo – Handlowej Ukrainy. Odznaczenia przyznano za wkład w/w osób w powstanie i rozwój Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej w Nowym Tomyślu. Uhonorowani propagowali inicjatywę rozwoju Sąduw kraju i za granicą. Warto nadmienić, iż powyższa uroczystość zbiega się z pięcioleciem powstania Sądu.