undefined
undefined

Wstępny harmonogram naboru wniosków w ramach poszczególnych działań WRPO

Na stronie Urzędu Marszałkowskiego opublikowany został wstępny harmonogram naboru wniosków w ramach poszczególnych działań Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013.

Informujemy, że jest to wstępna propozycja tego harmonogramu, która może jeszcze ulec zmianie.


Załącznik
PROJEKT_harmonogramu_naboru_wnioskow_w_ramach_poszczegolnych_dzialan_

Wielkopolskiego_Regionalnego_Programu_Ope.pdf