undefined
undefined

Zakończenie projektu "Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla sektora MSP z zakresu prawa i finansów"

Nowotomyska Izba Gospodarcza w okresie X - XI.2009 r. realizowała projekt "Przeprowadzenie specjalistycznych szkoleń dla sektora MSP z zakresu prawa i finansów". Podczas 4 spotkań uczestnicy zapoznali się z następującymi tematami: ubezpieczenia społeczne, podatek dochodowy od osób fizycznych, podatek od towarów i usług, arbitraż i mediacja.
Projekt współfinansowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.