undefined
undefined

Zakończenie projektu "Warsztaty wspomagające zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej"

Nowotomyska Izba Gospodarcza w okresie 02-30.10.2009 r. realizowała projekt "Warsztaty wspomagające zakładanie i prowadzenie działalności gospodarczej na terenie powiatu nowotomyskiego". Projekt współfinansowany był przez Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego.
Podczas warsztatów 10 uczestników zapoznało się z administracyjno - prawno - finansowymi aspektami prowadzenia działalności gospodarczej.