undefined
undefined

Zapraszamy na konferencję z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce ” Nowy Tomyśl, 2013.04.19

Tegoroczna konferencja z cyklu „Arbitraż i Mediacja w teorii i praktyce ” odbędzie się pod patronatem honorowym Przewodniczącego Sejmowej Komisji Sprawiedliwości i Praw Człowieka, Ryszarda Kalisza oraz Starosty Nowotomyskiego, Andrzeja Wilkońskiego. Tematem konferencji będzie: Funkcjonowanie stałych sądów polubownych i ośrodków mediacyjnych. Konferencja odbędzie się w dniu 19 kwietnia 2013 r. w sali konferencyjnej hotelu HI-FI w Nowym Tomyślu, Paproć 84. Początek o godz. 9.00. Udział w niej jest bezpłatny.

Corocznie impreza ta stanowi jedno z ważniejszych wydarzeń związanych z ADR w Polsce. Cieszy się ona dużym zainteresowaniem zarówno teoretyków jak i praktyków zajmujących się zagadnieniami ADR, a uczestniczy w niej około 200 osób. Swój udział w konferencji zapowiedzieli wybitni teoretycy i praktycy arbitrażu i mediacji z kraju i z zagranicy

W załączeniu szczegółowy program konferencji.

Języki konferencyjne: polski, rosyjski i angielski. Organizatorzy zapewniają tłumaczenie wszystkich wystąpień na język polski.

Osoby zainteresowane uczestnictwem prosimy o przesłanie zgłoszenia zawierającego: imię i nazwisko, dane reprezentowanej instytucji oraz informacje kontaktowe e-mailem na adres: sa@nig.org.pl, lub tel.: 61 44 20 185, 608 080345 do dnia 12 kwietnia 2013r.

Uczestnicy otrzymają zaświadczenie o udziale w konferencji.


Partnerzy współpracujący:

Polskie Stowarzyszenie Arbitrażu i Mediacji,

Polsko-Niemiecka Izba Przemysłowo Handlowa,

Polsko Kazachstańska Izba Handlowo Przemysłowa,

Sąd Polubowny przy Izbie Przemysłowo Handlowej w Winnicy (Ukraina),

Izba Przemysłowo Handlowo w Tarnopolu (Ukraina),

Stały Sąd Polubowny przy ЛАУРН we Lwowie (Ukraina),

Wydawnictwo Wolterskluwer.