undefined
undefined

Zapraszamy na szkolenia dofinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Nowotomyska Izba Gospodarcza nawiązała współpracę z firmą Altkom Akademia
S.A. w celu poszerzenia swojej oferty szkoleniowej,
szczególnie z zakresu obsługi programów pakietu biurowego Microsoft Office.
Firma Altkom od 15 lat tworzy standardy polskiego rynku edukacji
informatycznej. Altkom Akademia to dzieś największa organizacja
edukacji informatycznej i biznesowej w Polsce. Dnia 1 czerwca 2005 r.
zawarta została umowa pomiędzy Altkom Akademia S.A.
a Polską Agencją Rozwoju Przedsiębiorczości na realizację projektu
szkoleniowego pod tytułem " Program Wspierania Wykorzystania
Narzędzi i Metodyk Informatycznych w Przedsiębiorstwie". Umożliwia to
przedsiębiorcom i ich pracownikom skorzystanie z szerokiej
gamy szkoleń informatycznych oraz z zakresu zarządzania projektami na
bardzo atrakcyjnych warunkach. Dofinansowanie
udziału w szkoleniu wynosi dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw -
80 %, natomiast dla dużych - 60 %.

Uczestnikami szkoleń mogą być:
* przedsiębiorcy mający siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej,
* pracownicy ww. przedsiębiorców,
z wykluczeniem przedsiębiorców lub pracowników przedsiębiorstw, które
pozostają pod zarządem komisarycznym bądź znajdują się
w toku likwidacji, postępowania upadłościowego, postępowania naprawczego.
Warunkiem udzielenia wsparcia jest zawarcie umowy
szkoleniowej (wraz załącznikami) pomiędzy Altkom Akademia S.A., a
przedsiębiorcą uczestniczącym w szkoleniu lub delegującym
pracowników na to szkolenie.

W ramach realizacji Umowy szkoleniowej zawartej pomiędzy Altkom Akademia
S.A., a przedsiębiorcą uczestniczącym w szkoleniu lub
delegującym pracowników na szkolenie, Altkom Akademia S.A zapewni:

* wykwalifikowanego instruktora do przeprowadzenia Szkolenia,
* profesjonalnie przygotowane materiały szkoleniowe,
* dostosowany do potrzeb i umiejętności uczestników program Szkolenia,
* przeprowadzenie testów związanych ze Szkoleniem (przed oraz po
Szkoleniu),
* certyfikat oraz zaświadczenie każdemu uczestnikowi, który ukończy
Szkolenie
* dostępu do szkoleń e-learningowych w zakresie objętym programem
Szkolenia przez 3 miesiące od zakończenia Szkolenia.
* wspomaganie procesu nauczania przez instruktora (mentoring) podczas
Szkoleń e-learningowych oraz
po ich zakończeniu,
* pomieszczenie niezbędne do przeprowadzenia Szkolenia,
* samodzielne stanowisko komputerowe o konfiguracji zgodnej z wymogami
Szkolenia każdemu uczestnikowi Szkolenia,
* wyżywienie podczas Szkolenia każdemu uczestnikowi Szkolenia (obiad
oraz ciepłe i zimne napoje).

Od podanych kosztów szkolenia można uzyskać refundację 7/8 dziennego
faktycznego wynagrodzenia pracownika (infomację o kosztach szkolenia można
uzyskać w biurze NIG).

PRZYKŁADOWE TEMATY SZKOLEŃ :

- EX02(MS Exel-siła i wydajność w codziennej pracy)- 2 ni
- EX03a (MS Exel-przegląd narzędzi zaawansowanych) - 3 dni
- WD01(MS Word-pierwsze kroki) - 2 dni
- WD02 (MS Word-przegląd narzędzi zaawansowanych) - 2 dni
- OU01(MS Outlook-zarządzanie pocztą elektroniczną, kontaktami oraz czasem
pracy)- 1 dzień
- OU02(MS Outlook-organizacja pracy biura)- 1 dzień
- EFS/AC01 - MS Access - Zbieranie i konsolidacja informacji - 2 dni
- EFS/AC02 - MS Access - Tworzenie profesjonalnych aplikacji bazodanowych
-4 dni
- EFS/PP - MS PowerPoint – Sztuka prezentacji - 2 dni


Zapraszamy Państwa do zapoznania się z programami (plik w załączeniu).
W przypadku zainteresowania prosimy o zgłoszenia uczestników drogą mailową
na adres a.kuczynska@nig.org.pl lub telefonicznie pod nr tel. 061 44 20
185.

programy_szkolen.pdf

PP.pdf

AC01_efs.pdf

AC02_efs.pdf