undefined
undefined

Zapraszamy na szkolenie SPOSOBY ZABEZPIECZEŃ PRZED NIEWYPŁACALNOŚCIĄ KONTRAHENTÓW

SZANOWNI PAŃSTWO !

Serdecznie zapraszamy na szkolenie:


SPOSOBY ZABEZPIECZEŃ PRZED NIEWYPŁACALNOŚCIĄ KONTRAHENTÓWTermin: 24.09.2008 r.; godz. 10.00 - 13.45


Wykładowcy:

  1. Profesor zwyczajny dr hab. Feliks Zedler – Kierownik Katedry Postępowania Cywilnego WPiA UAM, Poznań, członek Komisji Kodyfikacyjnej Prawa Cywilnego.
  2. Włodzimierz Brych – Prezes Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej, Prezes Polskiego Stowarzyszenia Arbitrażu i Mediacji, doktorant na Wydziale Prawa i Administracji UAM, Poznań.


Szkolenie odbędzie się w sali szkoleniowej Nowotomyskiej Izby Gospodarczej w Nowym Tomyślu przy ul. Kolejowej 2.


Wszyscy uczestnicy szkoleń otrzymają imienne zaświadczenia o ukończeniu szkolenia.


Odpłatność za uczestnictwo w szkoleniach wynosi:

- 120 zł  dla firm należących do NIG

- 180 zł  dla pozostałych uczestników


W cenie szkolenia przerwy kawowe oraz materiały szkoleniowe.


Zgłoszenia prosimy przesyłać na Kartach Zgłoszeniowych (w załączeniu) na adres Nowotomyskiej Izby Gospodarczej, faxem: 0-61/ 44 20 185 lub mailem na adres a.kuczynska@nig.org.pl do dnia

19.09.2008r. do godz.15.00


Szczegóły w dziale SZKOLENIA