undefined
undefined

ZUS podpowie przedsiębiorcom, jak interpretować przepisy

Wkrótce pracodawca będzie mógł zwrócić się do ZUS o wykładnię przepisów o ubezpieczeniach społecznych. Ale zapłaci za to 40 zł


Niebawem urząd wyjaśni problem prawny, a przedsiębiorca, który się do tego dostosuje, nie poniesie odpowiedzialności za błędne decyzje. Tak wynika z nowelizacji ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. 10 lipca Sejm przyjął poprawki Senatu do tego aktu prawnego i teraz czeka on na podpis prezydenta.

 

Nie tylko podatki

Dotychczas interpretacje w sprawach prawnych wydawały tylko urzędy podatkowe. Po zmianach wymóg ten obejmie urzędy administracji publicznej lub państwowe jednostki organizacyjne, które pobierają daniny publiczne oraz składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne. Przykładowo przedsiębiorcy mający kłopot z opłacaniem składek społecznych poproszą o pomoc ZUS, a przy ubezpieczeniach zdrowotnych – Narodowy Fundusz Zdrowia. Interpretacje w indywidualnych sprawach będzie też wydawać marszałek województwa, prezydent miasta i burmistrz gminy.

 

Pomoc w miesiąc

Zmiana w przepisach daje przedsiębiorcom wiele korzyści. Po pierwsze, zdobędą wykładnię kłopotliwych regulacji, a po drugie, gdy do takiej interpretacji się zastosują, nie poniosą żadnych sankcji za błędne postępowanie. Jeżeli zatem pracodawca musiał, ale sugerując się interpretacją nie zapłacił składek, nie zapłaci grzywny ani zaległych danin na ubezpieczenia społeczne. Pomoc nie będzie jednak gratisowa. Za interpretację w każdej sprawie przedsiębiorca zapłaci 40 zł. Opłatę za wydanie stanowiska do każdego opisanego stanu faktycznego przedsiębiorca będzie musiał uregulować w ciągu siedmiu dni od złożenia wniosku. Gdy tego zaniedba, jego pismo nie zostanie rozpatrzone.

Zainteresowani wydaniem interpretacji będą kierować wnioski z pytaniami do oddziałów ZUS i NFZ właściwych dla swojej siedziby. Interpretacje będą wydawane zarówno w sprawie zaistniałego stanu faktycznego, jak i zdarzeń przyszłych. Organ, do którego skierowano wniosek o pisemne stanowisko, będzie musiał je przedstawić w ciągu 30 dni liczonych od otrzymania kompletnego i opłaconego wniosku. Jeśli jednak np. ZUS lub NFZ nie dotrzyma tego terminu, to następnego dnia po tym, w którym upłynęła data wydania decyzji, uznaje się, że wydano interpretację stwierdzającą słuszność opinii wnioskodawcy.

 

źródło: www.rzeczpospolita.pl