undefined
undefined

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowotomyskiej Izby Gospodarczej

Dnia 24 września 2020 roku miało miejsce Zwyczajne Walne Zgromadzenie Nowotomyskiej Izby Gospodarczej, które ze względu na panujące ograniczenia związane z epidemią wirusa COVID-19 odbyło się w formule online.

 

Program zebrania przedstawiał się następująco:

 

 1. Otwarcie Zgromadzenia. Powitanie gości
 2. Wybór Prezydium Walnego Zgromadzenia
 3. Sprawozdanie Zarządu z działalności za rok 2019
 4. Sprawozdanie z działalności Komisji Rewizyjnej za rok 2019
 5. Sprawozdanie z działalności Sądu Koleżeńskiego za rok 2019
 1. Sprawozdanie Prezesa Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej z działalności za rok 2019
 1. Podjęcie uchwał w sprawie:

- zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności za rok 2019

- zatwierdzenia sprawozdania finansowego Nowotomyskiej Izby Gospodarczej za rok 2019

- przekazania zysku z działalności Nowotomyskiej Izby Gospodarczej na fundusz statutowy

- udzielenia absolutorium Członkom Zarządu z wykonywania obowiązków w 2019 roku

 1. Zmiana Statutu Nowotomyskiej Izby Gospodarczej
 2. Zmiana Statutu Sądu Arbitrażowego przy Nowotomyskiej Izbie Gospodarczej
 3. Wolne głosy. Dyskusja
 4. Zakończenie obrad