undefined
undefined

Avespharm Aleksandra Dobrzyńska, ul. Poznańska 19, Nowy Tomyśl

Avespharm Aleksandra Dobrzyńska  
ul. Poznańska 19
64-300 Nowy Tomyśl

tel. kom. +48 602 108 369
hotel@poznanska19.pl
www.poznanska19.pl

Firmę Avespharm założyłam w roku 2011, jako jednoosobową działalność gospodarczą. Miejscem wykonywanej działalności oraz siedzibą firmy jest ul. Poznańska19, w Nowym Tomyślu.

Z wykształcenia jestem lekarzem weterynarii, z tytułem Specjalisty chorób psów i kotów oraz Specjalisty chorób drobiu i ptaków ozdobnych, z zamiłowania obserwatorem świata oraz pasjonatem pracy kreatywnej.

W między czasie ukończyłam również studia MBA na Akademii Ekonomicznej w Poznaniu, współpracującej w tym zakresie z Uniwersytetem w Atlancie, stan Georgia.

Główną działalnością firmy Avespharm, przez wiele lat, na początku, była szeroko rozumiana działalność weterynaryjna. Oznacza to opiekę nad zwierzętami, głównie stadami drobiu oraz wykorzystywanie zdobytej wiedzy w praktycznym wdrażaniu nowych produktów weterynaryjnych na rynek polski.

Lata pracy, pozwoliły mi na zdobycie doświadczenia oraz ogromnej, często bardzo detalicznej i specjalistycznej wiedzy, z zakresu związanego ze zdrowiem zwierząt i ludzi, farmacją, odżywianiem, higieną, przepisami przynależnego prawa, interpretacją dyrektyw europejskich, poruszania się w meandrach tychże zagadnień oraz korytarzy ministerialnych. Również handlu, marketingu, importu, eksportu, logistyki, zasad GMP i wielu innych.

Firma Avespharm prowadzi nadzór merytoryczny i jakościowy nad produktami amerykańskiej firmy Animal Science Products, w Teksasie, funkcjonując oficjalnie jako Przedstawicielstwo tejże firmy w Polsce.

Od około 5 lat firma Avespharm jest zaangażowana w tworzenie miejsca pod nazwą „Poznańska 19”, które w swoim zakresie prowadzi działalność hotelową oraz gastronomiczną. Ze szczególną pieczołowitością potraktowany został temat win regionalnych, z czołowym produktem Winem lokalnym od Winnica Lipka Wielka.

Proces powstawania „poznańska 19”, to głównie, w okresie początkowym projekty, budowa, nadzór nad wykonanymi pracami, odbiory techniczne, aż po rozpoczęcie działalności, w dniu 1 sierpnia 2018 r.

Firma Avespharm aktualnie kontynuuje rozpoczęte dzieło. Kolejnym etapem prac poznańska 19 jest nowo otwarta restauracja - Vinoteka Kuchnia i Wino, …miejsce, które określam, że czekało na swój czas.

Rok 2019, dedykowany jest na rozwój działalności oraz kontynuację w ostatniej części budynku, związaną z wyznaczonym kierunkiem.

Poznańska 19 – Hotel, Vinoteka, Bar, to miejsce publiczne, służące zarówno Gościom z daleka jak i z bliska. Nasza Gościnność została nagrodzona specjalnym wyróżnieniem od portalu Booking.com, otrzymując nagrodę #GuestLoveUs, za pracę i wysiłek, skutkujące utrzymaniem wysokich punktacji Gości.

To co robię jest moją pasją. Gościnność jest moją naturą. Znajomość zasad odżywiania i zdrowego trybu życia jest moją wiedzą wyuczoną, nabytą oraz intuicyjną.

Zamierzam dalej rozwijać swoją działalność w dziedzinie gastronomii i hotelarstwa, nie rezygnując przy tym z możliwości, które wypracowałam i daje mi branża weterynaryjna.