undefined
undefined

DROGOPAL Zakład Robót Drogowych Andrzej Szeszuła, ul. Przemysłowa 17, Opalenica

DROGOPAL Zakład Robót Drogowych Andrzej Szeszuła

ul. Przemysłowa 17
64-330 Opalenica
tel./fax: 0 61 44 77 279
drogopal@drogopal.pl
www.drogopal.pl


Profil działalności:

Usługi w zakresie wykonawstwa drogowego i infrastruktury towarzyszącej. Wykonawstwo w różnych technologiach: stabilizacji i wzmocnienia podłoża gruntowego, podbudowy i nawierzchnie drogowe.

Kompleksowe wykonawstwo i budowa:
•    Drogi i ulice
•    Parkingi i place
•    Chodniki i ścieżki rowerowe
•    Deptaki i skwery
•    Zagospodarowanie terenu
•    Roboty ziemne
•    Odwodnienie
•    Remonty dróg, ulic, chodników itd.

Realizacja inwestycji dla:
•    Inwestorzy publiczni i prywatni
•    Władze lokalne i instytucje
•    Klienci indywidualni